مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

نخستین رویداد درساژ اسب های فریزین فدراسیون سوارکاری با نام جام نیکوکاری در اسفند ماه 1396 برگزار خواهد شد

 

اطلاعات بیشتر:

نام رویداد: جام نیکوکاری

محل رویداد: باشگاه سوارکاری آزمون

تاریخ رویداد: سه شنبه 15 اسفند ماه 1396

شروع رویداد: 10.00 صبح

برگزار کننده: فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران - کمیته نژاد اسب فریزین

 

* سطوح مسابقه برای اسب فریزین:

1- آشنایی - 1C

2- مقدماتی - Preliminary

* شرایط فنی:

1- طبق قوانین ملی درساژ، مندرج در سایت فدراسیون سوارکاری برگزار خواهد شد.

2- محدودیت تعداد ثبت نام اسب در هر رده وجود ندارد و هر سوارکار فقط با اسب برتر در رده بندی قرار خواهد گرفت

3- به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی برای سوارکار و برگه سلامت دامپزشکی برای اسب الزامی است. 

4- این رویداد دهنه های مجاز برای اسب های فریزین پلهم دو تکه و جرمن گگ میباشد همینطور دهنه های مجاز در قوانین ملی است. 

 

مهلت ثبت نام:

حداکثر تا پایان وقت اداری روز سیزدهم اسفند 1396 و از طریق سایت فدراسیون سوارکاری انجام خواهد شد. 

قابل ذکر است، ثبت نام خارج از زمان تعیین شده امکان پذیر نمیباشد. 

 

مبلغ ثبت نام:

1- آشنایی - 1C: 

90000 تومان

2- مقدماتی - Preliminary: 

110000 تومان

 

جوایز مسابقه اسب نژاد فریزین:

  آشنایی 1C
مقام اول 5.000.000 ریال + رزت + کاپ
مقام دوم 3.000.000 ریال + رزت
مقام سوم 2.000.000 ریال + رزت
   
  مقدماتی Preliminary
مقام اول 7.000.000 ریال + رزت + کاپ
مقام دوم 5.000.000 ریال + رزت + کاپ
مقام سوم 3.000.000 ریال + رزت + کاپ