مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

روز به روز بر تعداد علاقمندان به اسب های فریزین در داخل ایران افزوده میشود.

بدلیل کاراکتر بسیار زیبا و ارزشمند اسب های فریزین، افراد علاقمند، به این نژاد بیش از پیش جذب میگردند.

 

از این رو، مجله ها و روزنامه های تخصصی که در زمینه اسب فعالیت میکنند، با دیدن این علاقمندی، به سمت چاپ مطالبی در خصوص اسب های نژاد فریزین علاقمند شده اند.

 

اولین موردی که بتازگی بدست ما رسیده، چاپ مطلبی در خصوص اسب های فریزین در شماره 66 مجله تخصصی دنیای اسب می باشد. 

طبق شنیده ها، قرار است مطالب مرتبط با اسب فریزین  در شماره های آینده این مجله بصورت تخصصی و ویژه منتشر شود.

 

تصویر مطلب اشاره شده: