مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

Fabe 348 سیلمی فریزین در روز جمعه 19 آبان 1396 از دنیا رفت.

این سیلمی متولد سال 1993 میلادی و در سال 2000 میلادی موفق به کسب عنوان نائب قهرمان فریزین های دنیا گردید.

از این سیلمی تعداد 4 نریان توانسته بودند به مقام سیلمی دست پیدا کنند. نام این 4 سیلمی به شرح ذیل است:

Sape 381

Tiji 400

Jorn 430

Alke 468