مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

یورت، سیلمی فریزین به مقام قهرمانی مسابقات درساژ کشور دست یافت

آقای یورت، بهترین سیلمی فریزین حال حاضر ایران ( از تولیدات مجموعه اسب فریزین ایران در هلند) که هم اکنون در مجتمع اسب طلوع کردان در استان البرز (ایران) قرار دارد، توانست در اولین مسابقات درساژ کشور در سال جاری و در تاریخ 26 اردیبهشت سال 1396، که تحت نظر فدراسیون سوارکاری در مجموعه سوارکاری دشت بهشت برگزار گردید، در گروه Introductory، با سوارکاری دکتر نمازی، به مقام قهرمانی دست یابد. 

 

این موفقیت را به افرادی که در رسیدن به این مقام تلاش کرده اند و بخصوص دست اندرکاران مجموعه اسب فریزین ایران و مجتمع اسب طلوع کردان تبریک عرض مینماییم.