مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 آیا شما مشتاق و جاه طلب برای یادگیری سوارکاری و یا عاشق اسب نژاد فریزین هستید؟

آیا شما میخواهید اطلاعات بیشتری در خصوص اسب فریزین، سوارکاری داشته باشید و همچنین از بازدیدی از همایش و نمایش اسب های فریزین داشته باشید؟

پس در کلاسهای آموزش این سازمان که در شهر دراختن هلند برگزار میشود شرکت کنید.

 

این کلاسها از تاریخ 12 سپتامبر تا 17 سپتامبر برگزار میشود.

هزینه این کلاسها 575 یورو می باشد که شامل هزینه شرکت در نمایش اسب نژاد فریزین نیز هست.

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت اطلاعات بیشتر