مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 Mylord van Westerhuis سیلمی فریزین وارداتی از کشور بلژیک می باشد.

تصویر مای لرد:

 این سیلمی زیبا و جوان سابقه حضور در مسابقات درساژ در هلند را دارد. مای لرد دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، DNA مای لرد در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفت. در شجره مای لرد، مادیان های مدل و استار متعددی دیده میشود. 


مشخصات پدر: 

Gjalt 426 پدر مای لرد می باشد. یکی از مادیان های تولید شده توسط خیالت، در آگوست سال 2013 میلادی بعنوان قهرمان تولیدات در نژاد فریزین انتخاب گردید. خیالت از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion)است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیری در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 2 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات خیالت به شرح ذیل است:

> تعداد 2 نریان از نریان های تولید شده توسط خیالت به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 16 نریان از نریان های تولید شده توسط خیالت به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 38 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط خیالت به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 2 مادیان از مادیان های تولید شده توسط خیالت به مقام مدل از بالاترین مقام های مادیان های فریزین دست یافته اند.

> تعداد 3 مادیان از مادیان های تولیدی توسط فابه به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.


مشخصات مادر:

Meike K یک مادیان استار فریزین که از سیلمی مورد تایید و بی نظیر سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Wibe 402 تولید شده است.


دیگر مشخصات (Mylord van Westerhuis (Gjalt 426 * Wibe 402 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2012

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 201202629

شماره چیپ: 528210002601013

محل نگهداری: باشگاه پارت استاد

شماره تماس با مالک مای لرد جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر: 

9127132798 98+ علاقبندیان

اسپرم فریز شده این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده فیلمی از مای لرد

شجره مای لرد:

مشاهده شجره مای لرد


عملکرد ورزشی مادر و برادران/خواهران مای لرد - از سمت مادر:

Meike K. DRESSUUR PAARD Z1+1 (06-05-2017):

-


عملکرد ورزشی مادربزرگ و کره های مادربزرگ مای لرد - از سمت مادر:

Aukje K.:

-