مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

Deode Lauwers سیلمی وارداتی فریزین از کشور هلند میباشد. 

تصویر دوده:

 

این سیلمی با بلندی قد 173cm، با تیپ و شجره کاملا اسپرت، دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، برگه سلامت دامپزشکی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، تست DNA و Genomic دوده در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفت. در شجره دوده سیلمی های اسپرت، مادیان های مدل و استار متعددی دیده میشود.


مشخصات پدر: 

Beart 411 پدر دوده است. برت، پسر Jasper 366 معروف به شاه فریزین ها، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion) است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیری در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 7 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات برت به شرح زیر است:

> تعداد 7 نریان از نریان های تولید شده توسط برت به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 124 نریان از نریان های تولید شده توسط برت به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 41 نریان اخته از تولیدات برت به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 291 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط برت به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 45 مادیان از مادیان های تولیدی توسط برت به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

> تعداد 16 مادیان از مادیان های تولیدی توسط برت به مقام مدل بالاترین مقام در بین مادیان های فریزین دست یافته اند.

> تعداد 55 راس از کره های تولیدی توسط برت موفق به دریافت مدرک ورزشی شده اند.


مشخصات مادر:

Jomanda Fan 'E Pomp یک مادیان استار فریزین که از سیلمی مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Jurjen 303 تولید شده است.

> تعداد 2 نریان از نریان های تولید شده توسط یوماندا به مقام استار دست یافته اند. 

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولید شده توسط یوماندا به مقام استار دست یافته اند.

 


دیگر مشخصات  (Doede Lauwers (Beart 411*Jurjen 303 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2009

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 200902882

شماره چیپ: 528210002286244

محل نگهداری: باشگاه کوثر (صنایع دفاع)

شماره تماس با مالک دوده جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر:  

09121069059 احمدی

اسپرم این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی دوده

فیلمی از دوده

شجره دوده:

مشاهده شجره دوده


عملکرد ورزشی مادر و برادران/خواهران دوده - از سمت مادر:

Jomanda Fan 'E Pomp:

Hindrik Lauwers (v.Fetse 349) DRESSUUR PAARD L2+11 (11-11-2006)

Tsjerk Lauwers (v.Doaitsen 420) DRESSUUR PAARD M1+3 (25-05-2013)


عملکرد ورزشی مادر بزرگ و کره های مادربزرگ دوده - از سمت مادر:

Martje:

Aukje fan Oude Raken (v.Olof 315) DRESSUUR PAARD B (08-05-2004) / ENKELSPAN DR. PAARD L+1 (22-07-2004) / TWEESPAN DR. PAARD B (20-03-2004)

Haryt R.S. (v.Sape 381) DRESSUUR PAARD B+9 (28-09-2008)

Jenna R.S. fan Top en Twel (v.Brandus 345) DRESSUUR PAARD L2+1 (10-06-2010)

gm Hedser R.S. fan Top en Twel (v.Andries 415) DRESSUUR PAARD Z1+3 (29-07-2016)

gm Yani van Sysveld (v.Doaitsen 420) TUIGEN LK+3 (24-05-2019)