مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 مقررات ثبت نام و قوانین ارزیابی سازمان اسب فریزین (KFPS)

 

محتوا

ماده 1 - مقررات عمومی

ماده 2 - اعضای سازمان و ثبت اسب ها بنام مالکین

ماده 3 - انواع ارزیابی

ماده 4 - کلاسهای ارزیابی

ماده 5 - جوایز

ماده 6 - ارزیابی و میکرو چیپ کره ها

ماده 7 - شرایط ارزیابی و بازرسی

ماده 8 - امتیاز دهی خطی

ماده 9 - نشانه ها

ماده 10 - نشان ستاره بر اساس عملکرد

ماده 11 - مداخله و همکاری دامپزشکان

ماده 12 - مواد ممنوع

ماده 13 - نمایش

ماده 14 - آراستن

ماده 15 - درخواست

ماده 16 - مسئولیت

ماده 17 - محرومیت

 

 

افرادی که عضو سازمان اسب فریزین هستند می توانند اسب های بالغ و کره های خود را بری ارزیابی در روزهای پرورش (تولید)، فصل پرورش، Studbook و ارزیابی کره ها بر اساس شرایط و قوانینی که در ادامه توضیح داده میشود شرکت دهند. 

 

ماده 1 - مقررات عمومی

این مقررات مطابق با آیین نامه، اهداف و قوانین ثبت نام سازمان اسب فریزین تدوین شده و اجرا میگردند.

 

ماده 2 - اعضای سازمان و مدارک مورد نیاز برای ارزیابی

تنها اعضای سازمان اسب فریزین مجاز هستند برای ارزیابی اسب های خود در مسابقات وارد شوند. مشخصات مالکین در فرم  تقاضای شرکت در ارزیابی، می بایست با مشخصات ثبت شده در سازمان یکسان باشد. در صورتیکه تضادی در فرم تقاضای شرکت در ارزیابی و اطلاعات درج شده در سازمان بعنوان مالک وجود داشته باشد، اسب مورد نظر می بایست با مشخصات شخصی که در سازمان بعنوان مالک ثبت شده است در ارزیابی شرکت نماید.

 

ماده 3 - انواع ارزیابی

سازمان اسب فریزین هلند انواع ارزیابی هایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد به رسمیت میشناسد:

1- ارزیابی Studbook

این نوع ارزیابی توسط سازمان اسب فریزین انجام میشود. این نوع ارزیابی برای اسب هایی با مشخصات زیر مجاز است:

* کره ها

* اسب های بالغ با حداقل 3 سال سن برای مادیان ها و اسب های اخته Foal Book و احتمال مقام آوردن این اسب ها

* اسب های با حداقل سن 4 سال Studbook - (مادیان ها - اسب های اخته مناسب مسابقات)

2- Breeding Days 

Breeding Days در فصل پرورش (تولید) و برای تمامی اسب ها مجاز اسب بجز نریان ها، مادیان های تاج دار و مدل

3- ارزیابی کره ها

اعضای سازمان مجاز به برقراری مسابقات ارزیابی کره ها، بصورت فردی و گروهی هستند. در ارزیابی کره ها، تنها کره ها ارزیابی میشوند. این ارزیابی هر ساله در تاریخ 1 سپتامبر در هلند انجام میشود اما در سایر کشورها بر اساس شرایط، تاریخ معینی، مشخص میگردد. هر شخصی که میخواهد کره خود را ارزیابی کند، مسیول تمامی هزینه ها می باشد. سازمان اسب فریزین فقط در زمینه داوری، کنترل مدارک و فرم تقاضا کمک خواهد کرد.

4- نریان ها Foal Book

مسابقات ارزیابی اسب های نریان که توسط سازمان اسب فریزین انجام میشود فقط برای شرکت نریان هایی با حداقل سن 3 سال مجاز می باشد. مدارک این نریان ها می بایست 

Foal Book باشد.

5- ارزیابی مرکزی

ارزیابی مرکزی برای مادیان هایی است که به مقام اول در آن سال دست یافته باشند.

 

ماده 4 - توصیحات انواع ارزیابی Inspection Classes

* ارزیابی Stud Book:

برای اسب های مادیان با حداقل 3 سال سن که دارای مدرک Foal Book هستند، مجاز می باشد. حداقل قد این اسب ها می بایست 1.54 باشد. اگر حرکات و فرم اندامی اسب ها در شرایط مناسبی باشد به درجه استار دست پیدا میکنند.

* ارزیابی برای دسته اخته ها:

حداقل سن می بایست 3 سال باشد و دارای مدرک Foal Book. حداقل قد اسب های اخته برای شرکت در مسابقات 1.56 باید باشد. اگر حرکات و ترکیب اندامی این اسب ها مناسب باشد به درجه استار دست پیدا میکنند.

* برای آندسته که دارای درجه استار هستند: 

حداقل قد می بایست 1.56 برای مادیان ها و 1.58 برای اخته ها می باشد.

 

ماده 5 - جوایز

اگر اسب های شرکت کننده در مسابقات نتوانند مدرکی کسب کنند در مدرک آنها درج خواهد شد.

 

ماده 6 - کره ها: قضاوت، تعیین هویت و ثبت

1- قضاوت کره ها: 

همه کره ها می باید برای ارزیابی قبل از 30 سپتامبر هر سال میلادی آمادگی خود را اعلام و حضور پیدا کنند. کره هایی که بعد از 16 آگوست بدنیا می آیند می توانند در اکتبر همان سال در ارزیابی شرکت نمایند. حداقل سن برای حضور یک کره در ارزیابی 6 هفته می باشد. حضور کره ها زیر این سن با مسئولیت مالک می باشد. اگر کره ها در این ارزیابی به درجه ای دست پیدا کنند در مدرک شناسایی آنها درج میگردد.

2- تعیین هوییت کره ها:

کره ها در طول 6 ماه بعد از بدنیا آمدن باید میکروچیپ و مدرک شناسایی داشته باشند. اگر این اتفاق صورت نگیرد، تنها مدارک محدود برای استفاده شخصی به آنها تعلق خواهد گرفت. میکروچیپ توسط سازمانهای رسمی و مربوطه صادر میشوند.

3- ثبت کره ها:

سازمان بین المللی اسب فریزین تنها مراحل ثبت مدارک شناسایی کره ها را برای اعضا انجام داده تا بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند. مراحل چیپ گذاری توسط این سازمان انجام نمیشود. لازم است چیپ گذاری در زمان کوتاهی بعد از تولد  انجام شده و بعد از زمان مشخص شده، تست DNA با مسئولیت مالک انجام خواهد شد. اکر شجره و خط خونی توسط تست DNA مشخص نگردد، سازمان با احترام به شجره کره، تنها اقدام به صدور پاسپورت بدون جزئیات خواهد نمود.

 در شرایطی که مادر یک کره فریزین بمیرد، لازم است کره در طول یک هفته با تایید مرگ مادر توسط دامپزشک چیپ شود. اگر این مسئله بعد از یک هفته صورت بگیرد، لازم است تست DNA با مسئولیت مالک صورت بگیرد.

4- انجام آزمون کره ها اختیاری است اما چیپ شدن آنها اجباری می باشد. 

5- پاسپورت 

طبق قانون، لازم است میکروچیپ بین 6 هفته و نهایت 6 ماه پس از تولد کره در بدن آن کار گذاشته شود. اگر این مسئله قبل از 6 هفته صورت گیرد، مشکلات آن بر عهده مالک و خارج از مسائل بیمه می باشد. طبق قانون اتحادیه اروپا، تمامی اسب ها بعد از سال 2004 می باید شامل میکروچیپ باشند. بعد از میکروچیپ، برای تمامی اسب ها پاسپورت صادر خواهد شد. بعد از 6 ماه پس از تولد، کره های بدون پاسپورت نمیتوانند از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا شوند. در هر شرایطی، لازم است پاسپورت ها همراه اسب ها باشند. 

6- بیمه 

تاکنون، هزاران کره و اسب های بالغ به میکروچیپ مجهز شده اند. این موضوع، ساده ترین راهکار برای حمل اسب ها بدون مشکل می باشد. اگر مشکلی در طول حمل و نقل بوجود می آید، شما به راحتی میتوانید با استفاده از میکروچیپ این مسئله را به سازمانهای مربوطه گزارش دهید. 

 

ماده 7: قوانین ارزیابی

1- یک بار ارزیابی در طول یکسال

اسب های بالغ و کره ها ممکن است بر اساس شرایط، در طول یکسال در مراحل ارزیابی شرکت نمایند. اگر یک اسب بیشتر از یکبار در طول یکسال کاری، در ارزیابی شرکت نماید، تنها نتیجه بار اول معتبر خواهد بود. اگر چه هزینه ارزیابی در هر دو بار دریافت خواهد شد.

2- حضور یک اسب مشکل دار در ارزیابی با مسئولیت مالک خواهد بود

اگر اسب قبل از حضور در ارزیابی دچار مشکل شود، مالک این حق را دارد که از مراسم ارزیابی خارج و در ارزیابی دیگری حضور پیدا کند. اگر در هر شرایطی، مالک تصمیم به حضور در ارزیابی شود، این موضوع و هر نتیجه ای که حاصل شود بر عهده مالک می باشد.

3- نعل ها

حضور اسب ها با نعل در طول قضاوت بدون مشکل است اگر شرایط زیر برقرار گردد:

نعل های استاندارد، با نهایت ضخامت 8 میلی متر و پهنای 25 میلی متر. به نعل ها نباید وسیله اضافی وصل شده باشد. اگر شرایط نعل ها مطابق با استاندارد تعریف شده نباشد، داوران این حق را دارند که آن اسب را از ارزیابی خارج و یا نتیجه حاصل شده را نا معتبر اعلام کنند. اسب های یکساله بدون نعل ارزیابی خواهند شد. 

4- ثبت نام برای ارزیابی studbook، ارزیابی Foal Book، ارزیابی کره ها و ارزیابی مرکزی مادیان ها

ثبت نام برای ارزیابی studbook، ارزیابی نریان Foal Book، ارزیابی کره ها و مادیان ها با تکمیل فرم ویژه تقاضانامه انجام میشود. لازم است فرم بصورت کامل، تکمیل گردد. گزینه ثبت نام اسب های بالغ و کره در ارزیابی از طریق وب سایت سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS می باشد. فرم ها می باید در مدت زمان تعیین شده تکمیل گردد، بعد از زمان مشخص شده، به در خواست ها رسیدگی نخواهد شد. در صورتیکه ظرفیت مشخص شده تکمیل گردد، متقاضیان می توانند در ارزیابی دیگری شرکت نمایند.

5- کلاس بندی

اسب ها/کره هایی که برای ارزیابی ثبت نام کرده اند در گروه های 15 عددی تقسیم میگردند. کره ها به دو دسته مادیان و نریان تقسیم میگردد. در ادامه، دسته بندی بر اساس سن انجام میگردد. محل ارزیابی برای گروه ها بر اساس زمانبندی باز خواهد شد. 

6- واکسیناسیون

لازم است تمامی مراحل واکسیناسیون در پاسپورت درج گردند. یک مدرک واکسیناسیون در صورتی معتبر است که در ارزیابی شرکت داشته و در برابر آنفولانزا واکسینه شده و طبق شرایط زیر باشد:

آ. یک دوره اولیه که شامل دو تزریق می باشد که دومین تزریق بعد از حداقل 3 هفته و حداکثر 13 هفته بعد از تزریق اولیه باشد.

ب. تزریق بصورت سالانه و نهایت به فاصله دوازده ماه از تزریق قبلی صورت گیرد.

ج. لازم است مراحل واکسیناسیون یک هفته قبل از مراسم ارزیابی انجام شده باشد. این مراحل باید مورد تایید دامپزشکی باشد که واکسیناسیون را انجام داده است. 

7- شماره کنترل

لازم است تمامی اسب ها دارای شماره کنترلی باشند که توسط سازمان ارزیابی صادر شده باشد. اسب هایی که شماره کنترل از سازمان اسب های فریزین نداشته باشند نمیتوانند در ارزیابی شرکت کنند. 

8- تحویل فرم ورود

فرم ورود اسب های مادیان و اخته می باید قبل از زمان ارزیابی به قسمت اداری سازمان اسب فریزین هلند تحویل داده شود. اگر فرم ورودی قبل از زمان ارزیابی تحویل قسمت مربوطه نشود، اسب ها مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

9- ابطال 

اگر اسب ها/کره ها در ارزیابی حاضر نشوند، توضیحات دامپزشک می بایست در قسمت اداری سازمان اسب های فریزین ثبت شود. در صورتی که مراحل ثبت تا یک روز بعد از ارزیابی انجام نشود، هزینه ارزیابی بر عهده مالک خواهد بود.

 

ماده 8 - امتیاز دهی خطی

 امتیاز دهی خطی بر تمامی اسب هایی که در ارزیابی Studbook و نریان های Foal Book حاضر شده اند اعمال میگردد. فرم امتیاز دهی شامل 25 خصوصیت خطی و 5 خصوصیت تشخیصی است. بعد از ارزیابی، فرم امتیاز دهی اسب هایی که امتیازی کسب کرده اند برای مالکین ارسال خواهد شد. امتیاز دهی خطی، اطلاعاتی در خصوص مشخصات اسب ها فراهم میکند و میتواند بعنوان ابزاری در جهت انتخاب یک نریان استفاده شود. همچنین، امتیاز خطی، ارزشهای یک سیلمی را نشان میدهد. 

 

ماده 9 - نشانه ها

1- تنها اسب هایی که کاملا مشکی هستند واجد شرایط برای ثبت در استادبوک برای نریان ها، مادیان ها و اخته ها هستند. برای کره ها، برخی نشان ها و علائم سفید در زمان امتیاز دهی اولیه و در زمان مقام گرفتن، مجاز است.

نشانه هایی که در صورت قرار دارد، اگر بالای چشمان و مقدار آن بالاتر از 3.2 سانتیمتر نباشد، مجاز می باشد. برخی موهای سفید پراکنده که در بالای خط چشم می باشد نیز مجاز می باشد. 

نشانه های سفیدی که مجاز نمی باشند:

- نشانه های سفید زیر خط چشم

- نشانه های سفید بزرگتر از 3.2 سانتیمتر

- نشانه های بر روی بدن

- نشانه های بر روی پا و همچنین دیوار سم

 

2- اسبها و کره های نشانه دار که واجد شرایط نیستند اجازه حضور در کلاس Studbook را ندارند. 

3- برای انتخاب نریان ها، معیارهای سخت تری در زمینه نشانها وجود دارد. این معیارها در قوانین ارزیابی نریان ها توضیح داده شده است. 

4- استتار و یا پوشاندن نشانه ها در زمان ارزیابی مجاز نبوده و همچنین در زمان ارزیابی اسب ها در Studbook. 

5- نشانه ها در مدرک Studbook ثبت میگردند.

6- در شرایطی که نشانه های غیر قابل قبول پیدا شوند، سازمان اسب فریزین مجاز است تا نتایج ارزیابی های قبلی را باطل اعلام نماید.

 

ماده 10 - درجه ستاره بر اساس آزمایش عملکرد 

نریان ها، اخته ها و مادیان ها با حداقل 4 سال سن که واجد شرایط برای ستاره شدن نیستند میتوانند همچنان برای ارزیابی عملکرد بوسیله داوران انتخاب شوند (IBOP و یا ABFP). اگر اسب ها حداقل امتیاز 6.7 را در قدم های پایه دریافت کنند، آنها به درجه استار دست پیدا میکنند بدون ارزیابی های بیشتر توسط داوران. حداقل امتیاز مجاز برای قدم های پایه 5 می باشد.

 

ماده 11 - مداخلات پزشکی و دامپزشک

1- اسب هایی که در حال استفاده از داروهای خاصی هستند از ارزیابی بیرون قرار خواهند گرفت. این اسب ها به یک ارزیابی دیگر ارجاع داده خواهند شد و در آن زمان می بایست خالی از هرگونه مواد ممنوعه بر اساس لیست مواد ممنوعه فدراسیون جهانی سوارکاری باشند.

2- اگر به هردلیلی یک اسب تحت جراحی قرار گرفته باشد، لازم است مالک اطلاعات جراحی آن اسب را به سازمان مربوطه ارایه دهد. در صورتیکه اطلاعات مسائل جراحی به سازمان مربوطه ارایه نگردد، ضمن لغو عضویت مالک از سازمان اسب فریزین، حضور اسب ثبت نام شده نیز بطور همیشگی از حضور در ارزیابی ها ممنوع میشود. این قانون شامل تمامی اسب های آن مالک میگردد.

 

ماده 12 - مواد ممنوعه

در زمان مراسم ارزیابی و دیگر مراسم سازمان اسب فریزین، لازم است تمامی اسب ها خالی از هرگونه مواد ممنوعه  ای که در لیست فدراسیون جهانی سوارکاری آمده است، باشند. 

 

ماده 13 - نمایش و حضور

1- مربی و گرداننده

در ارزیابی، اسب ها با دست فرد گرداننده و یک همیار نشان داده میشوند. شخص دیگری مجاز به حضور در میدان ارزیابی نیست.

2- تجهیزات

هر شخصی که اسب ها را نشان می دهد می باید مجهز به یک لباس سفید باشد. این استاندارد برای همیار نیز اعمال میگردد. 

3- نمایش اسب

لازم است تمامی اسب ها در جهت نمایش حرکت طبیعی اسب به نمایش درآیند. در صورت استفاده از شلاق، داوران مجاز به گزارش آن هستند.

 

14- تیمار کردن

 

پوشش یا کاور مشکی و تجهیزات نگهداری. استفاده از وسایل دیگری که نمایی از رنگ مشکی در کت و تجهیزات ایجاد کند مجاز نمی باشد. بنابر این، اضافه کردن هرگونه موهای مشکی و موادی دیگر به موها و یال اسب ها غیر مجاز می باشد.

 

15- درخواست

نتیجه ارزیابی بر روی هرگونه درخواستی باز می باشد. گزینه های درخواست در جهت ارزیابی مجدد و یا سنجش مجدد

1- ارزیابی مجدد

سازمان اسب فریزین هلند گزینه هایی برای ارزیابی مجدد ارائه میدهد. ارزیابی مجدد توسط یک هیئت دیگر صورت میگیرد. ارزیابی مجدد بطور منصفانه در تاریخ مشخص شده برای ارزیابی مجدد انجام میشود. لازم است تقاضانامه برای ارزیابی مجدد بصورت کتبی برای قسمت اداری سازمان اسب فریزین هلند در طول 7 روز بعد از ارزیابی اولیه ارسال گردد. نتیجه ارزیابی اولیه، بعد ار ارزیابی مجدد، لغو خواهد شد. برای امتیازدهی خطی نیز، این مراحل تکرار خواهد شد. 

2- سنجش مجدد

تمامی سنجش و اندازه گیری ها بعد از 15 دقیقه از زمان اندازه گیری در قسمت اداری ثبت میگردد. سنجش مجدد توسط یک فرد دیگر که دارای تجهیزات مشابه می باشد انجام خواهد شد.

 

ماده 16 - مسئولیت

سازمان اسب فریزین هلند و نمایندگان آنها، نمیتوانند پاسخگوی مشکلات، صدمه  و تصادفات پیش آمده برای افراد، اسب ها و تجهیزات باشند. مشارکت و توجهات کاملا بر عهده اشخاص می باشد. مالکین موافقت خود را با قوانین، نظم و شرایط قرارداده شده اعلام نموده اند. 

 

ماده 17 - محرومیت

اگر شرایط شرکت کننده ها با قوانین سازمان اسب فریزین هلند سازگار نباشد، سازمان اسب فریزین هلند این حق را دارد تا حضور اشخاص و اسب ها را در مراسم ممنوع اعلام نماید. همچنین، سازمان اسب فریزین هلند این حق را دارد تا نتایج ارزیابی را اگر سازگار با قوانین نباشد ملغی اعلام نماید.

 

 

نسخه ماه می 2014

 

لینک منبع