مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

ثبت اطلاعات مالکین اسب نژاد فریزین

این صفحه مربوط به درج اطلاعات مالکین اسب فریزین در داخل ایران بوده و با عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS متفاوت می باشد. بعد از تکمیل این صفحه توسط مالکین، اطلاعات ثبت شده، در صفحه مشخصات اسب های فریزین قرارداده خواهد شد. این اطلاعات به اطلاع عموم خواهد رسید. ثبت اطلاعات مالکین در این صفحه رایگان می باشد.
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید
مثال: example@website.com
Please write a subject for your message.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است