مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

ثبت اطلاعات کره های فریزین

مثال: R-1036444
اسم را بدرستی وارد نمایید - بعد از ثبت قابل تغییر نیست
نام کره بیشتر از 30 حرف نباید باشد. مثال برای نام کره: Dina van Sahabi - بعد از ثبت قابل تغییر نمی باشد
ورودی نامعتبر است
مثال: 960000245512345
اگر کره تا کنون چیپ نشده است، در محل درج شماره میکروچیپ این کد را وارد نمایید: 0000
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است
نام کامل با زبان انگلیسی وارد نمایید
مثال: 960000245512345
مثال: 960000245512345
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
نام کامل به زبان انگلیسی وارد شود
مثال: 201200245512345
مثال: 960000245512345
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است
در صورتیکه کره چیپ شده است، گزارش دامپزشک را آپلود نمایید
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
Please let us know your message.

ورودی نامعتبر است