مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

اهداف این سایت، معرفی اسب نژاد فریزین، معرفی مجموعه اسب فریزین ایران و خدمات آن به متقاضیان، ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به فریزین ها می باشد. 

در این وب سایت، متقاضیان می توانند در خواست های خود را به ثبت برسانند. نمونه این در خواست ها میتواند:

* ثبت اطلاعات مالکین اسب های فریزین

* ثبت اطلاعات کشش

* ثبت اطلاعات کره های فریزین تولید شده

* ثبت در خواست عضویت در سازمان اسب فریزین

 

توضیحات بیشتر در مورد راهنمای سایت مجموعه اسب فریزین ایران:

 

شماره 1: با کلیک بر روی تصویر، در هر نقطه از وب سایت که باشید، به صفحه اول این وب سایت خواهید رفت.

شماره 2: با ورود به این صفحه و با تکمیل فرم قرار داده شده در آن، شما میتوانید آگهی فروش اسب فریزین خود را در این وب سایت قرار دهید.

شماره 3: پس از تکمیل گزینه شماره 2، اطلاعات اسب فروشی شما در صفحه شماره 3 قرار خواهد گرفت. 

شماره 4: در این صفحه، فرم عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین قرار دارد. افرادی که میخواهند در این سازمان برای انجام امور مختلف بمانند ثبت کره فریزین تازه بدنیا آمده، انتقال نام اسب از مالک قدیم به مالک جدید عضو شوند، نیاز است تا این فرم را تکمیل نمایند.

شماره 5: این گزینه نیز بمانند گزینه 1، در هر نقطه از سایت که باشید، به صفحه اول وب سایت مجموعه اسب فریزین ایران خواهید رفت.

شماره 6: در این گزینه، موارد ذیل قرار دارد:

> فریزین چیست: در این قسمت توضیحاتی در خصوص فریزین و تاریخچه آنها ارائه شده است.

> سیلمی های فریزین: در این قسمت اطلاعاتی در خصوص سیلمی های مورد تائید سازمان بین المللی اسب فریزین "به اصطلاح Approved Stallion" ارائه شده است.

> آزمون نریان ها: در این قسمت توضیحات مختصری در خصوص نحوه شرکت نریان ها در آزمون انتخاب سیلمی های فریزین شرح داده شده است.

> آزمون مادیان ها: توضیحات مختصری در خصوص آزمون و ارزیابی مادیان در این قسمت توضیح داده شده است. 

 

این صفحه در حال تکمیل شدن است.