مجموعه اسب فریزین ایران

نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین در ایران

 از بزرگترین مجموعه پرورش اسب فریزین در ایران و خاورمیانه دیدن نمائید

مرکز پرورش اسب پارت، قلب تپنده نژاد فریزین در ایران

اطلاعات بیشتر


مطالب ویژه  
   
کلینیک اختصاصی درساژ اسب های فریزین  کلینیک اختصاصی درساژ با حضور مربی سرشناس و بین المللی فرانسوی

 
6 سیلمی فریزین جدید انتخاب شدند بعد از یک دوره مسابقات انتخاب فریزین در سال 2018 میلادی ...

 
سخنی با منتقدین و مخالفان اسب های فریزین  آیا اسب فریزین یک اسب ورزشی است؟ آیا اسب فریزین مناسب حضور در مسابقات درساژ است؟

 
آیا ما در قبال انتخاب ها و برخوردهایمان مسئول هستیم؟  اخلاقیات در صنعت اسب - انتخاب راه درست از راه غلط

 
الزام در انجام تست DNA و ژنوم مادیان های فریزین مشاهده خبر

 


 

 

Pinkster fan Vikheia سیلمی فریزین وارداتی از کشور هلند می باشد. 

تصویر پینکستر:

 

این سیلمی زیبا و جوان که هم اکنون تحت تعلیم آموزش های درساژ برای حضور در مسابقات مرتبط قرار ذارد، دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، DNA پینکستر در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفت. در شجره پینکستر، مادیان های استار و ورزشی متعددی دیده میشود. 

مشخصات پدر: 

Fabe 348 پدر پینکستر می باشد. فابه، نایب قهرمان سیلمی های فریزین در سال 2000 میلادی، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion)است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیر در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 4 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات فابه به شرح ذیل است:

> تعداد 4 نریان از نریان های تولید شده توسط فابه به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 50 نریان از نریان های تولید شده توسط فابه به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 132 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط فابه به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 5 مادیان از مادیان های تولید شده توسط فابه به مقام مدل از بالاترین مقام های مادیان های فریزین دست یافته اند.

> تعداد 2 مادیان از مادیان های تولیدی توسط فابه به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

مشخصات مادر:

Nellichje fan 'E Homar یک مادیان استار فریزین که از سیلمی مورد تایید و بی نظیر سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Beart 411 تولید شده است.

 

دیگر مشخصات (Pinkster fan Vikheia (Fabe 348 * Beart 411 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2013

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 201301613

شماره چیپ: 578098199427557

محل نگهداری: باشگاه امام خمینی

شماره تماس با مالک پینکستر جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر: 

9121137323 98+ طلاچی

اسپرم فریز شده این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی پینکستر

شجره پینکستر:

مشاهده شجره پینکستر