مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

احمد میری

رئیس کمیته اسب فریزین فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران


مجتبی احمدی نسب

مدیر عامل مجموعه اسب فریزین ایران


کیوان نیک پی

کارشناس امور بین الملل و عضو کمیته فریزین


علی تاج الدین

مدیر بازاریابی و تبلیغات

 


 محمود نیک نفس

عضو هیئت مدیره مجموعه اسب فریزین ایران