مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 در هر سال مراسم آزمون مادیان ها توسط سازمان اسب فریزین هلند برگزار میگردد.

 

همانطور که نریان ها دارای مسابقاتی با ارزیابی های دقیق و حساس هستند، این مسابقات و ارزیابی در بین مادیان ها نیز پیگیری میشود. در هر سال مسابقات ارزیابی ویژه ای برای مادیان ها توسط سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS برگزار میگردد. در دور اول آزمون برای انتخاب مادیان برتر، مادیان ها میتوانند رتبه یک، دو و سه دریافت کنند. مادیان هایی که به درجه یک  یا استار رسیده باشند برای مراسم نهایی (مرکزی) دعوت میشوند. 

 

در مراسم مسابقات مرکزی، کره ها و اخته ها نیز حضور پیدا میکنند. 

 

فقط مادیان هایی با سن 3 سال یا بالاتر از 3 سال، حق شرکت در این مراسم را دارند و میتوانند به مقام های تاج دار یا مدل (بالاترین درجه برای مادیان های فریزین) دست پیدا کنند. در مرحله آخر قهرمان این آزمون مشخص میگردد.

این مراسم دارای قوانین خاصی است که هر مالک باید از شرایط آن آگاه باشد. از اینجا میتوانید اطلاعات قوانین ارزیابی و مسابقات اسب های فریزین را مطالعه نمایید.