در هر سال مراسم آزمون مادیان ها توسط سازمان اسب فریزین هلند برگزار میگردد.

 

دور اول آزمون برای انتخاب مادیان برتر که درجه یک، دو و سه دریافت میکنند. مادیان هایی ک به درجه یک  یا استار رسیده باشند برای مراسم نهایی (مرکزی) دعوت میشوند. 

در این مراسم مرکزی، کره ها، اخته ها نیز حضور پیدا میکنند. 

مادیان هایی با سن 3 سال یا سن بالاتر حق شرکت در این مراسم را دارند و میتوانند به مقام های تاج دار یا مدل (بالاترین درجه برای مادیان های فریزین) دست پیدا کنند. 

در آخر قهرمان این آزمون مشخص میگردد.

 

از اینجا میتوانید اطلاعات قوانین ارزیابی و مسابقات اسب های فریزین را مطالعه نمایید.

 استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.