مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

  افرادی که عضو سازمان اسب فریزین (KFPS) می باشند.

 

لیست افرادی که تا کنون در سازمان اسب فریزین KFPS عصو شده اند را نمایش میدهد.  

برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین و پیگیری امور مربوط به اسب های فریزین لازم است فرم عضویت را پر نموده و همکاران ما با علاقمندان  تماس خواهند گرفت.

برای حضور در مسابقات زیبایی اسب فریزین، ثبت اسب ها و دریافت مدارک فریزین، لازم است عضو سازمان اسب فریزین باشید.

  

لیست افرادی که تاکنون عضو سازمان اسب فریزین شده اند به شرح زیر است:

ردیف نام نام خانوادگی  تاریخ عضویت   شرح کاربری 
1 احمد میری 2016-03-15  فعال
2 مجید ایازی فر 2016-03-24 لغو عضویت
3 سعید عباسی 2016-04-04 لغو عضویت
4 نوشاد احمدی 2016-04-28 لغو عضویت
5 حمیدرضا علاقبندیان 2016-05-24 فعال
6 امیرخسرو خسروی 2016-05-24 لغو عضویت
7 محمود نیک نفس 2016-06-14 فعال
8 احمدرضا فتاحی 2017-05-01 لغو عضویت
9 مهدی صحت پور 2017-05-12 در حال ثبت
10 منصور طلاچی 2017-05-26 فعال
11 محمدرضا مهرپور 2017-05-29 لغو عضویت
12 رامین تهرانی 2017-05-31 لغو عضویت
13 رضا وشاهی 2017-12-11 لغو عضویت
14 داوود شاه محمدی 2018-02-22 لغو عضویت
15 شهرام  سلحشور 2018-04-03 لغو عضویت
16   ستود 2018-10-09 فعال
17 پرویز  لطیفی 2018-12-10 فعال
18 مسلم ایرانمنش 2018-12-31 فعال
19 محمدصادق موسوی خوانساری 2019-02-08 فعال
20 مجید  ناقدی نیا 2019-03-27 فعال
21 نوید دارا 2019-05-03 فعال