مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

  افرادی که عضو سازمان اسب فریزین (KFPS) می باشند.

 

لیست افرادی که تا کنون در سازمان اسب فریزین KFPS عصو شده اند را نمایش میدهد.  

برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین و پیگیری امور مربوط به اسب های فریزین لازم است فرم عضویت را پر نموده و همکاران ما با علاقمندان  تماس خواهند گرفت.

برای حضور در مسابقات زیبایی اسب فریزین، ثبت اسب ها و دریافت مدارک فریزین، لازم است عضو سازمان اسب فریزین باشید.

  

لیست افرادی که تاکنون عضو سازمان اسب فریزین شده اند به شرح زیر است:

ردیف نام نام خانوادگی  تاریخ عضویت   شرح کاربری 
1 احمد میری 2016-03-15  فعال
2 مجید ایازی فر 2016-03-24 لغو عضویت
3 سعید عباسی 2016-04-04 لغو عضویت
4 نوشاد احمدی 2016-04-28 فعال
5 حمیدرضا علاقبندیان 2016-05-24 فعال
6 امیرخسرو خسروی 2016-05-24 لغو عضویت
7 محمود نیک نفس 2016-06-14 فعال
8 احمدرضا فتاحی 2017-05-01 فعال
9 مهدی صحت پور 2017-05-12 در حال ثبت
10 منصور طلاچی 2017-05-26 فعال
11 محمدرضا مهرپور 2017-05-29 فعال
12 رامین تهرانی 2017-05-31 فعال
13 رضا وشاهی 2017-12-11 فعال
14 داوود شاه محمدی 2018-02-22 فعال
15 شهرام  سلحشور 2018-04-03 فعال
16   ستود 2018-10-09 فعال
17 پرویز  لطیفی 2018-12-10 فعال